Tin tức của RoboForex 

Thứ Hai, ngày 06 tháng 5 năm 2019

RoboForex bổ sung các tính năng mới vào phần mềm đầu cuối WebTrader và MobileTrader

Cải tiến toàn cầu các tính năng của nền tảng giao dịch.
Thứ Ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019

RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Lễ Phục sinh)

Lịch giao dịch sẽ được thay đổi do Lễ Phục sinh tại Mỹ và các quốc gia Châu Âu.
Thứ Ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019

RoboForex tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc đối với tài khoản giao dịch của mình

Vào ngày 13/05/2019, điều kiện giao dịch trên tài khoản Fix-Cent sẽ được thay đổi.
Thứ Năm, ngày 28 tháng 3 năm 2019

RoboForex thay đổi điều kiện để làm việc trên tài khoản Demo với chênh lệch cố định

Bắt đầu từ ngày 08/04/2019, điều kiện giao dịch trên các tài khoản Demo Fix và Demo ECN-FixSpread sẽ được thay đổi.
Thứ Năm, ngày 07 tháng 3 năm 2019

RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (chuyển sang Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày)

Lịch giao dịch sẽ được thay đổi do việc chuyển sang Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày.
Thứ Tư, ngày 06 tháng 3 năm 2019

RoboForex thay đổi điều kiện để làm việc trên tài khoản giao dịch với chênh lệch cố định

Kể từ ngày 01/04/2019, điều kiện giao dịch trên tài khoản Fix-Standard và Fix-Affiliate sẽ được thay đổi.
Thứ Sáu, ngày 01 tháng 3 năm 2019

RoboForex cải thiện điều kiện đối với việc giao dịch DE30 và các Chỉ số khác

Từ ngày 01/03 đến 31/05/2019, giao dịch Chỉ số với các điều kiện cạnh tranh nhất.
Thứ Năm, ngày 14 tháng 2 năm 2019

RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Ngày Tổng thống tại Mỹ)

Vào ngày 18/02/2019, lịch giao dịch của một số công cụ sẽ được thay đổi do kỷ niệm Ngày Tổng thống tại Mỹ.
Chủ Nhật, ngày 20 tháng 1 năm 2019

RoboForex giới thiệu 700 công cụ giao dịch bổ sung cho R Trader cùng với tính năng được nâng cấp

CFD mới trên cổ phiếu của các công ty hàng đầu của Mỹ, như Dropbox Inc., Opera Limited, và Spotify Technology S.A, hiện đã khả dụng để giao dịch tại RoboForex.
Thứ Năm, ngày 17 tháng 1 năm 2019

RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Ngày sinh của Martin Luther King Jr.)

Vào ngày 21/01/2019, lịch giao dịch của một số công cụ sẽ được thay đổi do kỷ niệm Ngày sinh của Martin Luther King Jr. tại Mỹ.