Điều kiện tốt nhất cho khách hàng của RoboForex

Ưu đãi khác từ RoboForex! Công ty cam kết bồi thường hoa hồng của bạn*, khoản phí này được tính khi bạn nạp tiền hoặc rút tiền từ ví Skrill hoặc NETELLER của bạn. Đừng quên chụp ảnh hoạt động số dư của bạn, gửi email cho bộ phận Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi địa chỉ [email protected], và chi phí của bạn sẽ được bồi thường*!

Bạn có thể tìm thấy điều kiện nạp tiền/rút tiền tại RoboForex ở bên dưới:

       
  
 
 
 
Đồng tiền Đồng tiềnUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN Đồng tiềnUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN
Giới hạn nạp tiền Giới hạn nạp tiềnTừ 10 USD đến 25.000 USD Giới hạn nạp tiềnTừ 10 USD đến 50.000 USD
Hoa hồng nạp tiền Hoa hồng nạp tiềnKhông có hoa hồng Hoa hồng nạp tiềnKhông có hoa hồng
Giới hạn rút tiền Giới hạn rút tiềnTừ 0,1 USD đến 50.000 USD Giới hạn rút tiềnTừ 5 USD đến 10.000 USD
Hoa hồng rút tiền Hoa hồng rút tiền1,0% (2,0% đối với Đài Loan) Hoa hồng rút tiền1,9% (tối thiểu 1 USD)

Bạn có gặp bất kỳ khó khăn nào với việc nạp tiền không?

Mở ví điện tử Skrill hoặc NETELLER và nạp tiền vào tài khoản giao dịch RoboForex của bạn tức thì mà không có bất kỳ khoản hoa hồng nào!

       
  
 
 
 
Sẵn có tại Sẵn có tạiTất cả quốc gia
Danh sách ngoại lệ
 Sẵn có tạiTất cả quốc gia
Danh sách ngoại lệ
Xác minh ví Xác minh víBắt buộc Xác minh víBắt buộc
Số lượng đồng tiền của ví Số lượng đồng tiền của ví40 Số lượng đồng tiền của ví26
Nạp tiền qua ngân hàng Nạp tiền qua ngân hàng
 
 Nạp tiền qua ngân hàng
 
Nạp tiền qua thẻ Nạp tiền qua thẻ
 
 Nạp tiền qua thẻ
 
Rút tiền về tài khoản ngân hàng Rút tiền về tài khoản ngân hàng
 
 Rút tiền về tài khoản ngân hàng
 
Chỉ dành cho các quốc gia SEPA
Hoa hồng rút tiền về tài khoản ngân hàng Hoa hồng rút tiền về tài khoản ngân hàng5,5 EUR Hoa hồng rút tiền về tài khoản ngân hàng10,0 EUR
Rút tiền về thẻ VISA Rút tiền về thẻ VISA
 
 Rút tiền về thẻ VISA
 
Hoa hồng rút tiền (VISA) Hoa hồng rút tiền (VISA)7,5% Hoa hồng rút tiền (VISA)-
Rút tiền về thẻ MasterCard Rút tiền về thẻ MasterCard
 
Chỉ về thẻ được cấp tại Nga và Ukraina
 Rút tiền về thẻ MasterCard
 
Hoa hồng rút tiền (MasterCard) Hoa hồng rút tiền (MasterCard)7,0% Hoa hồng rút tiền (MasterCard)-
Đặt thẻ nhựa Đặt thẻ nhựa
 
Chỉ dành cho công dân của các quốc gia EEA
 Đặt thẻ nhựa
 
Chỉ dành cho công dân của các quốc gia EEA
  Mở tài khoản Skrill Mở tài khoản NETELLER
  Hướng dẫn
 
 Hướng dẫn
 

* — Điều kiện bồi thường hoa hồng:

 1. Hoa hồng của bạn chỉ có thể được bồi thường trong các trường hợp dưới đây:
  • Bạn nạp tiền vào ví Skrill hoặc NETELLER (sau đây gọi là Hệ thống thanh toán) của mình sử dụng chuyển tiền ngân hàng và sau đó nạp chúng từ ví bằng Hệ thống thanh toán đó vào tài khoản RoboForex của bạn.
  • Bạn rút tiền từ tài khoản RoboForex của bạn về ví bằng Hệ thống thanh toán và sau đó chuyển chúng từ ví bằng Hệ thống thanh toán này vào tài khoản ngân hàng của bạn.
  • Bạn nạp tiền vào ví của mình bằng Hệ thống thanh toán sử dụng thẻ VISA/MasterCard và sau đó chuyển chúng từ ví bằng Hệ thống thanh toán này vào tài khoản RoboForex của mình, nhưng chỉ khi thẻ này không được sử dụng để nạp tiền trực tiếp vào tài khoản RoboForex (phương thức nạp tiền bằng thẻ VISA/MasterCard được chỉ định trên trang “Nạp tiền” trong Khu vực Thành viên của bạn).
  • Bạn rút tiền từ tài khoản RoboForex của bạn về ví bằng Hệ thống thanh toán này và sau đó chuyển chúng từ ví bằng Hệ thống thanh toán này vào thẻ VISA/MasterCard, nhưng chỉ khi thẻ này không được sử dụng để rút tiền trực tiếp từ Khu vực Thành viên của RoboForex (phương thức rút tiền bằng thẻ VISA/MasterCard được chỉ định trên trang “Rút tiền” trong Khu vực Thành viên của bạn).
 2. Công ty bồi thường hoa hồng Hệ thống thanh toán chỉ dành cho số tiền đã thực sự được chuyển từ Hệ thống thanh toán tới RoboForex (trong trường hợp nạp tiền) hoặc từ RoboForex đến Hệ thống thanh toán (trong trường hợp rút tiền).
 3. Để nhận bồi thường, khách hàng phải cung cấp ảnh chụp màn hình hoặc sao kê tài khoản, thể hiện hoạt động nạp tiền/rút tiền thông qua Hệ thống thanh toán sử dụng chuyển tiền ngân hàng hoặc thẻ VISA/MasterCard.
 4. Công ty có quyền từ chối bồi thường hoa hồng trong trường hợp sử dụng quá mức ưu đãi.