Đòn bẩy lên tới 1:1000

Đòn bẩy lên tới 1:1000
Lựa chọn đòn bẩy lên tới 1:1000 đối với tài khoản MT4/MT5.

Tính năng của giao dịch với đòn bẩy gia tăng:

   
Cơ hội giao dịch mới

Các hoạt động với khối lượng giao dịch lớn hơn mà không cần thực hiện bất kỳ khoản đầu tư bổ sung nào cho tài khoản giao dịch của bạn. Đây chính là cơ hội để chuyển sang mức độ giao dịch cao hơn trên Forex.

   
Thêm tiền khả dụng, ngay cả khi bạn có vị thế mở

Đòn bẩy gia tăng sẽ giảm yêu cầu ký quỹ đối với các vị thế mở và bạn sẽ có thêm tiền khả dụng trên tài khoản của mình.

   
Mức kháng cự "rút vốn" cao hơn

Yêu cầu ký quỹ thấp hơn cần ít tiền hơn để duy trì vị thế mở.

Thay đổi đòn bẩy của bạn trong Khu vực Thành viên mà không phải dừng hoạt động giao dịch của bạn

Thay đổi đòn bẩy

Chọn đòn bẩy gia tăng khi
đăng ký tài khoản mới

Mở tài khoản